Celebrity Cipher Answer for 01/23/2020

“GEIZZFOC U MUMA FZ SFRI TYPPFOC UO WVPWTYZ FOPW U ZPEFOC MUC, HURFOC ZYEI OWOI WD PJI UEHZ JUOC WYP.”  —VJEFZ IXUOZ

TODAY’S CLUE: A = Y

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 01/23/2020”