Celebrity Cipher Answer for 06/04/2020

“V GZPVXFCP YVO FN YWXFCVXPE SA XMP EPNFZP XW VGMFPCP, OWX SA XMP EPNFZP XW SPVX WXMPZN.”  —VAO ZVOE

TODAY’S CLUE: S = B

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 06/04/2020”