Celebrity Cipher Answer for 06/15/2020

“CUH WUOJJHSFHY OSP UZA AH PHOJ AGCU CUHE: CUOC’Y AUOC PHIGSHY KY … ZKX OTGJGCN CZ ZRHXWZEH OSP CXOSYIZXE.”  —DOXHP JHCZ

TODAY’S CLUE: T = B

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 06/15/2020”