Celebrity Cipher Answer for 06/23/2020

“AKDAGK XPDOGL AOUXOK IPVM MPKT’UK AVXXJDEVMK VYDOM.  MPVM IJGG CVBK MPKC PVAAJKU MPVE AUKMMT COFP VETMPJER KGXK.”  —KGDE COXB

TODAY’S CLUE: F = C

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 06/23/2020”