Celebrity Cipher Answer for 06/24/2020

“UPA KRAEUWJM W VEO ZNEAIT IWOA VIZJEU AHABN CVN WE, ‘VZ W CJWMS UPA ZJEU WZDJBUVMU UPWMS W LJRIC FA CJWMS?’”  —ZVBO XRLOABFABS

TODAY’S CLUE: L = C

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 06/24/2020”