Celebrity Cipher Answer for 07/25/2020

“LMXKJ KX ZKCA EBA UAWKMX YG BMLRWCKWH; MWKDATXRZ … CKHX HAXATDA EBA TKJBWAXX RWH HKLAWXKYW YG KE KW EBAKT ZKDAX.”  —GZAR

TODAY’S CLUE: U = G

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 07/25/2020”