Celebrity Cipher Answer for 07/27/2020

“NRW LUUG.  NRW LUUG … NROEG ZLUPN Z LUUG.  ARZN Z YWTHWDN OESWENOUE.  NRW LWJN ZEC BUJN OBYUTNZEN WSWT!”  —VZEE ZTCWE

TODAY’S CLUE: H = F

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 07/27/2020”