Celebrity Cipher Answer for 09/01/2020

“VAUXT SX ‘TKAA’ LZJ ZOZWUXT.  … KAZ OUBRAKA, BREUJ BSKCAE, ZOVAE EUKAN, XZNZ EUPAEZ, YRAN ZKK LAKBSOAG OA LUYR SFAX ZEOJ.”  —XAXA KAZMJ

TODAY’S CLUE: O = M

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 09/01/2020”