Celebrity Cipher Answer for 09/07/2020

“VAKO DHL MLR S GHR HT ASIZ VHIN FORH HOK EHSG SOZ DHL SJAFKXK FR, RASR’Y S IKSGGD EHHZ TKKGFOE.”  —ZKIKN CKRKI

TODAY’S CLUE: X = V

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 09/07/2020”