Celebrity Cipher Answer for 10/03/2020

“M TU KNG TCTYL NE UH IBJOMS MUTVL NY CWTG ILNIOL GWMKP NE UL.  … M’U PMKZ NE GWL ENYYLXG VBUI NE YNSP ‘K’ YNOO.”  —OLNK YBXXLOO

TODAY’S CLUE: J = B

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 10/03/2020”