Celebrity Cipher Answer for 11/15/2019

“GHF C UXEHI GXS IHZLUG / ZDI CB GXS’LH XBBHLCDP OH ICZOXDIF ZDI LSFW / C’EH ZULHZIG JZCI.”  —YXZD KZHT

TODAY’S CLUE: K = B

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 11/15/2019”