Celebrity Cipher Answer for 11/21/2019

“DYKLM GZPYKA IDTSLYIJ WVI WCYRIHWZ SR TIYKA TCYPPYZKW, OSKLICRXP ZKL VYPZCYSXJ.”  —IL VIPD

TODAY’S CLUE: H = C

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 11/21/2019”