Celebrity Cipher Answer for 11/29/2019

“MKE AZW ASRZCR Z FSRZC BRFZAM, ZWJ PWNXPSR KCURSN, IM FPOPWF CK XUPBZWCUSKXPA KSFZWPLZCPKWN.”  —VPAUZRB IBKKVIRSF

TODAY’S CLUE: E = U

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 11/29/2019”