Celebrity Cipher Answer for 04/03/2020

“VKAASUKKE BM C LKKOS HACDW.  GXZ B ABYW BZ.  . . .BO KFW UWTWF’Z C ABZZAW ICE, KFW UKXAEF’Z GW ZVWTW.”  —DVCTAWM ACXLVZKF

TODAY’S CLUE: I = M

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 04/03/2020”