Celebrity Cipher Answer for 04/16/2020

BTF’LU JTO OT JT VNOUI BTFI RIUVPC.  YN BTF RTW’O PVXU VW UNNTIO, WTOZYWJ’C ULUI JTYWJ OT EZVWJU.”  —XULYW KVPUC

TODAY’S CLUE: E = C

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 04/16/2020”