Celebrity Cipher Answer for 08/15/2020

“FO’WO ZBB POOG PXCHOG ZL ICAO YCUGL.  TCXKUWUGK CMXIOBWOI CX ZGCLVOX YOXICG VOBYI MI ACWO TCXFZXJ.”  —SMBUZ XCPOXLI

TODAY’S CLUE: P = B

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 08/15/2020”