Celebrity Cipher Answer for 08/18/2020

“J’K NYSWYX FTMXL / UTV KY S VJOIYV XTP / SXL J’K UTJXU VT GJLY VNY UCTGE VGSJX.”  —VNY TSI GJLUY FTEA

TODAY’S CLUE: C = L

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 08/18/2020”