Celebrity Cipher Answer for 12/21/2019

“LPZS, LPZS, VTZG SWIVAY SWIE, VTZG JYV IZV XZ GINWIE JX CJI’X WIKYJVWVGEA.”  —SWPPWJC XTJNAXDAJYA

TODAY’S CLUE: Y = R

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 12/21/2019”