Celebrity Cipher Answer for 12/25/2019

“Z YJE’U UXZEL HXSZBUDOB ZB EPHPBBOSZVF OAJKU UXZEIB.  ZU’B OAJKU APZEI IJJY UJ JEP OEJUXPS.”  —HOSSZP GZBXPS

TODAY’S CLUE: F = Y

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 12/25/2019”