Celebrity Cipher Answer for 01/04/2020

“ZGAXA UXA ZRP FEBZUMAB PWA JUW FUMA UTPWH ZGA XPUY ZP ZXVZG. . . WPZ HPEWH UTT ZGA RUS, UWY WPZ BZUXZEWH.”  —OVYYGU

TODAY’S CLUE: S = Y

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 01/04/2020”