Celebrity Cipher Answer for 05/18/2020

“OLWLRL AV TASP L TDCI LNLKIXPWI DHPK L KPLTTJ ZKPLI NLKIJ.  TASP: ‘SPPN AI RDUW, PG?’”  —KDFAW UATTALXV

TODAY’S CLUE: G = H

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 05/18/2020”