Celebrity Cipher Answer for 05/30/2020

“FAI DMAIGC PXEWH DAKYLMEWH EWLA LMY SAXGC LMRL SRDW’L EW LMY SAXGC PYOAXY … YZYXFAWY DMAIGC BXYRLY.”  —XEBJF HYXZRED

TODAY’S CLUE: O = F

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 05/30/2020”