Celebrity Cipher Answer for 07/06/2020

”GB ISXLCWSOXP ISXLLXJ FU MOXPX UN GWU MNRYJ’DX ISXLLXJ FU — IFA HFJI, CFDX NC SOXG TNBI — WUJ SOWS’I OXPNFV.”  —SFG WYYXU

TODAY’S CLUE: T = B

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 07/06/2020”