Celebrity Cipher Answer for 03/24/2020

“TWTDEACTDT EIK FI, JCTDT’M Y MIKPHJDYVO.  EIK VYP’J … SKUJT CTYD UJ.  UJ’M BKMJ Y XUJJXT IKJ IR JCT DYPFT IR CTYDUPF.”  —XUPHY DIPMJYHJ

TODAY’S CLUE: A = W

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 03/24/2020”