Celebrity Cipher Answer for 03/31/2020

“MIV FZWVVB NF U YUONZ YVTNGY . . . NM ZABDVXF VYAMNABF UBT YAATF MIUM BA AMIVW UWM LAWY ZUB IAJV MA MUZCEV.”  —FMUBEVX CGPWNZC

TODAY’S CLUE: L = F

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 03/31/2020”