Celebrity Cipher Answer for 03/28/2020

“W BIY’K XTOYB KWRO LIYBOCWYN LUJK RWNUK PO YOZK; W SMXK DIFMX IY KCVWYN KI XJHIC OHOCV BJV.”  —KCWXUJ VOJCLIIB

TODAY’S CLUE: F = C

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 03/28/2020”