Celebrity Cipher Answer for 06/25/2020

“S XOTTCY W RWFD ZYECTM KT HT W OWEH LTI.  IYXWNCY W RWFD ZYECTM VSRR BSMH WM YWCD VWD KT HT SK.”  —ISRR UWKYC

TODAY’S CLUE: L = J

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 06/25/2020”