Celebrity Cipher Answer for 10/07/2020

“AXZ XAYN TX K AXZ FAXR RDGZ’H PXKAP XA, K RXWYTA’Z FAXR RDGZ ZX TX GOXWZ KZ KC K TKT.”  —PIXLPI VGLYKA

TODAY’S CLUE: O = B

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 10/07/2020”