Celebrity Cipher Answer for 10/16/2020

“LNXWSK UPLZPSZ JZZT NUANLZI PJ EAP RAZM NYZ WU N DYFZT LNSWHFTNRWPS, IZUWKSZI RP PHHYZUU NSI YZHYZUU.”  —ZTTZS HNKZ

TODAY’S CLUE: E = W

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 10/16/2020”