Celebrity Cipher Answer for 10/23/2020

“LOTF’ST YBKYFI IYFNGH N’C Y DYRNLYBNILND RNH.  N IZRRXIT N YC.  EZL … NL’IHXXW PXS CF WSZCCNGH.”  —JTNLO CXXG

TODAY’S CLUE: E = B

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 10/23/2020”