Celebrity Cipher Answer for 10/12/2020

“ZIJK D FIDKT NE CULJPE, D FIDKT NE FNANKFN. CU CVLDS ZNVPY KJMJA LNVKY FIJ ZWU DF YNJL DE DF ZJAJK’F ENA FNANKFN.” —YAWTJ

TODAY’S CLUE: M = V

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 10/12/2020”